Medeplegen poging doodslag door samen met medeverdachte gewapende confrontatie aan te gaan met groep die grote partij hennep te koop aanbiedt, terwijl verdachte en medeverdachte plan hebben opgevat verkopers d.m.v. vals geld te rippen dan wel op te lichten, art. 287 Sr. Toereikend bewijs opzet verdachte, nu alleen medeverdachte was voorzien van wapen en tijdens vlucht heeft (terug)geschoten, terwijl verdachte enkel na afloop wapen uit auto heeft gegooid? ’s Hofs oordeel dat verdachte voor medeplegen vereist opzet op door medeverdachte gepleegde poging tot doodslag heeft gehad, is niet toereikend gemotiveerd. Hof heeft weliswaar vastgesteld dat verdachte en medeverdachte plan hadden opgevat partij hennep weg te nemen zonder te betalen en dit plan gezamenlijk hebben uitgevoerd maar uit door Hof gebruikte b.m. - die inhouden dat medeverdachte met verdachte afspraak heeft gemaakt om vals geld te geven en partij hennep mee te nemen, dat verdachte wist dat door medeverdachte geprepareerd bundeltje grotendeels nepgeld betrof en dat zij zich verder “helemaal niet” hebben voorbereid op afspraak - blijkt niet dat in enigerlei vorm afspraak is gemaakt over gebruik van wapen dan wel dat verdachte wist dat medeverdachte voor uitvoering van plan wapen had geleend of zich bewust was van mogelijkheid van gebruik van wapen door medeverdachte bij die uitvoering dan wel dat verdachte, nadat medeverdachte begon met schieten, op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan poging tot doodslag. Anders dan kennelijk door Hof is geoordeeld, kan voor medeplegen vereist opzet van verdachte op poging tot doodslag niet uitsluitend worden aangenomen op gronden dat bij dwingen van personen om waardevolle spullen af te staan dan wel daartoe oplichten van personen binnen crimineel milieu het in de lijn der verwachting ligt dat over en weer wapens worden meegebracht en zo nodig worden ingezet en dat het niet voor de hand ligt dat meebrengen van wapen niet bekend is bij of bekend wordt gemaakt aan mededader. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Spreker(s)

prof.-mr.-Hans-de-Doelder.jpg
prof. mr. Hans de Doelder

emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar strafrecht- en strafprocesrecht Universiteit van Curacao

Bekijk profiel
Geert-Janssen.jpg
mr. Geert Janssen

vice-president Rechtbank Amsterdam

Bekijk profiel
prof.-mr.-Dirk-Herman-de-Jong.jpg
prof. mr. Dirk Herman de Jong

emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, straf- en strafprocesrecht

Bekijk profiel
mr.-Nico-Jorg.jpg
mr. Nico Jörg

voormalig raadsheer Hoge Raad

Bekijk profiel
mr-Ad-Machielsen-doek.jpg
mr. Ad Machielse

oud advocaat generaal Hoge Raad, emeritus hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel
mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel
mr.-Ronald-van-Vuure.jpg
mr. Ronald van Vuure

rechter Rechtbank Overijssel

Bekijk profiel
mr-Chris-Scheele-doek.jpg
mr. Chris Scheele

raadsheer Gerechtshof 's Hertogenbosch

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: