Hoge Raad 26 april 2024 Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2019:55 Hoge Raad 18 januari 2019

ECLI:NL:HR:2019:55

Datum: 18-01-2019

Onderwerp: Bewijs (3) Vaststaan/aannemelijk?

Overige onderwerpen: Bewijsrecht, Onverwijlde mededeling dringende reden

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:681 lid 1 BW, 7:677 lid 1 BW

Vindplaats: Avdr.nl

Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet (art. 7:677 lid 1 BW) wegens vermoeden van onregelmatigheden bij afdracht opbrengst winkels. Mogelijkheid bestaan van dringende reden te bewijzen in vernietigingsprocedure (art. 7:681 lid 1, onder a, BW) en daarbij nieuwe bewijsmiddelen te gebruiken. Verhouding tot onderzoeksplicht werkgever; aan werkgever te stellen zorgvuldigheidseisen. Vraag of medische oorzaken de werknemer verhinderden informatie te verstrekken over de bestemming van verdwenen gelden. Uitsluiting van mogelijkheid ontslag in hoger beroep te vernietigen (art. 7:683 lid 3 BW); uitleg dictum.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tijn van Osch

voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , thans raadsheer-plaatsvervanger, langjarig voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden en nu plv. voorzitter van het Hof van Discipline

mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam