Hoge Raad 18 januari 2019

ECLI:NL:HR:2019:55

Datum: 18-01-2019

Onderwerp(en): Onverwijlde mededeling dringende reden

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:681 lid 1 BW, 7:677 lid 1 BW

Arbeidsrecht. Ontslag op staande voet (art. 7:677 lid 1 BW) wegens vermoeden van onregelmatigheden bij afdracht opbrengst winkels. Mogelijkheid bestaan van dringende reden te bewijzen in vernietigingsprocedure (art. 7:681 lid 1, onder a, BW) en daarbij nieuwe bewijsmiddelen te gebruiken. Verhouding tot onderzoeksplicht werkgever; aan werkgever te stellen zorgvuldigheidseisen. Vraag of medische oorzaken de werknemer verhinderden informatie te verstrekken over de bestemming van verdwenen gelden. Uitsluiting van mogelijkheid ontslag in hoger beroep te vernietigen (art. 7:683 lid 3 BW); uitleg dictum.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 18 januari 2019

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
mr.-H.Th.-van-der-Meer-image.jpg
mr. Herman van der Meer

president Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
Tjarda-Pieterskopie.jpg
mr. Tjarda Pieters

senior rechter Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel