Hoge Raad 19 januari 2010

ECLI:NL:HR:2010:BK2880

Datum: 19-01-2010

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Zwijgrecht, niet altijd

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Bewijsklacht. Diefstal. Vooropgesteld zij dat aan het enkele voorhanden hebben van gestolen goederen niet zonder meer de conclusie kan worden verbonden dat betrokkene die goederen ook heeft gestolen. Voor de beoordeling van de betekenis die aan dat voorhanden hebben moet worden gehecht, zijn de f&o van het geval van belang. Gelet op ’s Hofs vaststellingen, in onderling verband beschouwd met de verdere bewijsmiddelen, is bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal. Dat oordeel geeft niet blijk van miskenning van enige rechtsregel en is toereikend gemotiveerd. Conclusie AG: anders.

Spreker(s)

mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: