Hoge Raad 21 maart 2006

ECLI:NL:PHR:2006:AV1161

Datum: 21-03-2006

Onderwerp(en): Combinaties straffen

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Combinatie gevangenisstraf en ISD-maatregel. Art. 38m Sr noch enig ander voorschrift van Afd. 3 Titel II A Boek I Sr houdt in dat ISD tezamen met straffen kan worden opgelegd, zoals dat bijv. in art. 36b.3 en art. 36f.3 Sr voor onderscheidenlijk de onttrekking aan het verkeer en de schadevergoedingsmaatregel is bepaald en zoals dat voor de TBS kan worden afgeleid uit art. 37a Sr. De combinatie van ISD met straffen is niet mogelijk.