Hoge Raad 22 januari 2019

ECLI:NL:HR:2019:90

Datum: 22-01-2019

Onderwerp(en): Annotatie: Hoge Raad 11 mei 2021 | Aanhoudingsverzoek

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Art. 416.2 Sv bij verstek na veroordeling t.z.v. openlijke geweldpleging, art. 141.1 Sr. Aanhoudingsverzoek raadsvrouwe per e-mail met mededeling dat zij zich stelt als advocaat en dat zij de stukken bij vorige advocaat heeft opgevraagd door Hof afgewezen op de grond dat verzoek niet is gemotiveerd. Hof heeft het aanhoudingsverzoek afgewezen en daartoe overwogen dat de raadsvrouwe voorafgaand aan de tz. zonder enige motivering dat verzoek heeft gedaan, terwijl verdachte noch raadsvrouwe ttz. zijn verschenen om redenen op te geven voor aanhouding. Daarin ligt als ’s Hofs oordeel besloten dat door of namens verdachte niet is vermeld waarop het aanhoudingsverzoek steunt, zodat het verzoek moet worden afgewezen. Dat oordeel is - ook in het licht van het e-mailbericht - niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping. CAG (anders): E-mail kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan dat raadsvrouwe aanhouding verzoekt omdat zij nog geen stukken heeft ontvangen.

Spreker(s)

mr.-Rob-Baumgardt-doek-1.jpg
mr. Rob Baumgardt

advocaat Baumgardt Strafcassatie Advocatuur

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: