Hoge Raad 23 mei 2014

ECLI:NL:HR:2014:1204

Datum: 23-05-2014

Onderwerp(en): Handhaving: selectieve betaling in zicht faillissement

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Wetsartikelen: Art. 6:162 BW, Art. 6:7 BW

Aansprakelijkheid (enig) indirect bestuurder gefailleerde dochtervennootschap; art. 6:162 BW. Substantiële betalingen aan moedervennootschap ten behoeve van managementfees. Benadeling schuldeisers dochtervennootschap. Maatstaf voor persoonlijk en ernstig verwijt; aansluiting bij HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, NJ 2006/659. Beroep op verrekening tussen moeder- en dochtervennootschap; vereist dat moedervennootschap partij is in het geding? Art. 6:7 lid 2 BW.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: