Hoge Raad 24 april 2018

ECLI:NL:HR:2018:657

Datum: 24-04-2018

Onderwerp(en): Grenzen vw opzet en schuld

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Mishandeling penitentiair inrichtingswerker. Voorwaardelijk opzet op toebrengen pijn door het leeggooien van een fles met bijtende en zure inhoud in het gezicht en tegen het lichaam? Art. 300 en art. 304 Sr. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte de inhoud van een fles over A heeft gegooid zonder zich ervan te vergewissen wat zich in de fles bevond. ’s Hofs daarop steunende oordeel dat verdachte aldus bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij A daardoor pijn zou toebrengen, is niet z.m. begrijpelijk, gelet op wat de algemene ervaring leert en wat de raadsman heeft aangevoerd. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: