Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2020:448 Hoge Raad 24 maart 2020

ECLI:NL:HR:2020:448

Datum: 24-03-2020

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: LegalFlix

Context zaak. Criminele en terroristische organisatie die zich bezig hield met opruien tot deelname aan gewapende strijd in Syrië, werven van Syriëgangers, financieren van terrorisme en bevorderen of vergemakkelijken van door jihadstrijders te plegen levensdelicten in Syrië. (Medeplegen) opruiing tot terroristisch misdrijf (art. 131.1 jo. 131.2 Sr) en (medeplegen) verspreiding van tot terroristisch misdrijf opruiend materiaal (art. 132.1 jo. 132.3 Sr). Staan vrijheid van godsdienst (art. 9 EVRM) en vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM) in de weg staan aan strafbaarheid van bewezenverklaarde? Op gronden vermeld in ECLI:NL:HR:2020:447 kan middel niet tot cassatie leiden. Volgt verwerping. Samenhang met 18/02548, 18/02560 en 18/02561.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Hendrik Sytema

advocaat Delissen Martens Advocaten