Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2017:1160 Hoge Raad 27 juni 2017

ECLI:NL:HR:2017:1160

Datum: 27-06-2017

Onderwerp: Uitreiking in persoon

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl


H.b. te laat ingesteld, art. 408.1.c Sv. Het Hof heeft vastgesteld dat een verbalisant heeft getracht de dagvaarding voor de tz. van de Pr aan verdachte uit te reiken, doch dat dit niet is gelukt omdat verdachte weigerde het stuk in ontvangst te nemen, waarop de verbalisant de inhoud daarvan heeft medegedeeld aan verdachte. Gelet hierop getuigt ’s Hofs oordeel dat zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de dag van de tz. in e.a. aan verdachte tevoren bekend was en dat hij binnen 14 dagen na de in e.a. gegeven einduitspraak h.b. had moeten instellen, niet van een onjuiste rechtsopvatting terwijl het evenmin onbegrijpelijk is. CAG: anders.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tosca Urbanus

advocaat Jebbink Soeteman Advocaten