Hoge Raad 30 juni 2017

ECLI:NL:HR:2017:1187

Datum: 30-06-2017

Uitspraak naam: New Hairstyle

Onderwerp(en): Billijke vergoeding

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:681 BW, Art. 7:681 lid 1, aanhef en onder a, BW, Art. 7:672 lid 9 BW, Art. 237 Rv., Art. 7:681 lid 1 BW, Art. 7:680a BW, Art. 7:681 lid 1, onder a, BW, Art. 6:96 BW, Art. 7:686a lid 3 BW, Art. 7:672 lid 1 BW , Art. 7:672 lid 2 BW

Arbeidsrecht, Wet werk en zekerheid. Billijke vergoeding als bedoeld in art. 7:681 lid 1, onder a, BW (vernietigbare opzegging). Omvang billijke vergoeding; punitief karakter; gevolgencriterium; verhouding tot transitievergoeding. Vergoeding van eerder gemaakte kosten rechtsbijstand werknemer? Goed werkgeverschap, art. 6:96 BW, art. 7:686a lid 3 BW.

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
prof.-dr.-mr.-Zef-Even.jpg
prof. dr. mr. Zef Even

advocaat SteensmaEven Advocaten

Bekijk profiel
Ellenkopie.jpg
mr. Ellen de Groot

kantonrechter Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem), tevens raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
mr.-P.J.-Jansen-image.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
mr.-M.F.J.N.-van-Osch-image.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, voorzitter raad van discipline

Bekijk profiel
mr-v2.-T.S.-Pieters-image.jpg
mr. Tjarda Pieters

senior rechter (kantonrechter) in Amsterdam

Bekijk profiel
mr-v2.-A.-Wit-image.jpg
mr. Arie Wit

juridisch adviseur Sociaalverzekeringsrecht De Geinbrug

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: