Medeplegen poging diefstal d.m.v. braak en medeplegen diefstal d.m.v. inklimming (art. 311.1 Sr) door op 1 dag meerdere woninginbraken te plegen bij oudere mensen in Hengelo. Medeplegen toereikend gemotiveerd, nu Hof niet alleen t.a.v. rol van verdachte heeft vastgesteld dat hij heeft betaald voor benzine, op uitkijk heeft gestaan, zich heeft bemoeid met te rijden route, heeft gesproken over wegmaken van gebruikte schroevendraaiers en heeft beschikt over tasje met buit, maar ook is uitgegaan van vooraf voor alle deelnemers duidelijk plan om inbraken te gaan plegen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474, ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. motiveringsplicht voor rechter ingeval medeplegen niet bestaat uit gezamenlijke uitvoering. Hof heeft vastgesteld “dat de verdachten tezamen op pad gingen met maar één doel, namelijk inbreken bij oude mensen”, dat iedereen meedeelde in de buit en rollen bij betreffende inbraak inwisselbaar waren. O.g.v. die vaststellingen heeft Hof kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat sprake was van vooraf voor alle deelnemers duidelijk plan om inbraken te plegen. I.h.l.v. dit gezamenlijke plan geeft ’s Hofs oordeel dat f&o in hun onderlinge verband en samenhang voldoende zijn om te kunnen spreken van voor medeplegen vereiste bewuste en nauwe samenwerking van verdachte met zijn mededaders, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het niet onbegrijpelijk. Omstandigheid dat door Hof vastgestelde afzonderlijke gedragingen van verdachte (waaronder betalen van benzine voor auto, op uitkijk staan, betrokkenheid bij gesprek over wegmaken van bij inbraak gebruikte schroevendraaiers en beschikken over buit) elk op zichzelf beschouwd niet als bijdrage van voldoende gewicht aan tlgd. feiten zouden kunnen worden aangemerkt, maakt dat niet anders. Volgt verwerping.

Spreker(s)

mr.-Rob-Baumgardt-doek-1.jpg
mr. Rob Baumgardt

advocaat Baumgardt Strafcassatie Advocatuur

Bekijk profiel
mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: