Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2019:174 Hoge Raad 5 februari 2019

ECLI:NL:HR:2019:174

Datum: 05-02-2019

Onderwerp: Geweld als bedoeld in art. 141 Sr

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Openlijke geweldpleging tijdens vechtpartij tussen gedetineerden en medewerkers in penitentiaire inrichting, art. 141.1 Sr. Is geweld “openlijk” gepleegd? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2018:1008 m.b.t. de uitleg van de term "openlijk" a.b.i. art. 141.1 Sr en de vereiste motivering van de bewezenverklaring van dit bestanddeel in niet-evidente gevallen. Hof heeft blijkens bewijsvoering vastgesteld dat geweldshandelingen zijn gepleegd in het woongebouw/paviljoen van een penitentiaire inrichting waar verdachte als gedetineerde verbleef, en dat bij dat geweld enkele medewerkers van de penitentiaire inrichting en medegedetineerden aanwezig waren. ‘s Hofs op deze vaststellingen gebaseerde oordeel dat sprake is van "openlijk" geweld, is niet toereikend gemotiveerd, i.h.b. niet waar het gaat om de (mogelijke) aanwezigheid van in zekere zin willekeurig publiek op een niet voor een ieder toegankelijke plaats. Volgt (partiële) vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht