Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2016:1388 Hoge Raad 5 juli 2016

ECLI:NL:HR:2016:1388

Datum: 05-07-2016

Onderwerp: Blunders

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

OM-cassatie. Vormverzuim, art. 359a Sv. Zelfs indien ervan wordt uitgegaan dat bij het vorderen van het ID-bewijs en het onderzoek in de auto ter vaststelling van de identiteit van verdachte sprake is geweest van een vormverzuim waarop art. 359a Sv toepassing dient te vinden is ’s Hofs oordeel dat bewijsuitsluiting het rechtsgevolg moet zijn van dit verzuim niet naar behoren met redenen omkleed. I.h.b. is het oordeel dat sprake is van een zo ingrijpende inbreuk op een grondrecht van verdachte dat toepassing van bewijsuitsluiting noodzakelijk moet worden geacht niet zonder meer begrijpelijk in het licht van de door het Hof vastgestelde f&o.

Ga naar uitspraak