ECLI:NL:HR:2019:246

Datum: 05-03-2019

Onderwerp: Mishandeling

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

Verdachte slaat vrouw met wie hij ruim anderhalf jaar een relatie heeft tegen haar borst en in haar gezicht. Mishandeling begaan tegen “zijn levensgezel” a.b.i. art. 304 Sr? In aanmerking genomen dat b.m. niets inhouden omtrent in wetsgeschiedenis bedoelde aard en hechtheid van de betrekking tussen verdachte en aangeefster, is het oordeel dat aangeefster als “levensgezel” in de zin van art. 304 Sr kan worden aangemerkt, niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak