Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Hoge Raad 14 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2016:2768 Hoge Raad 6 december 2016

ECLI:NL:HR:2016:2768

Datum: 06-12-2016

Onderwerp: Blunders

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Extern

OM-cassatie. Zonder bevel voortzetten van het opnemen van telecommunicatie. Vormverzuim, bewijsuitsluiting. Art. 359a Sv. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2013:BY5321. ’s Hofs oordeel dat sprake is van onherstelbaar vormverzuim is in cassatie niet (voldoende) bestreden, zodat daarvan moet worden uitgegaan. Zijn oordeel dat aan het vormverzuim het rechtsgevolg van bewijsuitsluiting moet worden verbonden, is niet toereikend gemotiveerd, reeds omdat van een op het geval toegesneden afweging van in aanmerking te nemen factoren geen blijk is gegeven. Cassatie verdachte: HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 15/00606 en 15/00810.

Ga naar uitspraak