Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2023:34 Hoge Raad 7 februari 2023

ECLI:NL:HR:2023:34

Datum: 07-02-2023

Onderwerp: Beslag art 94. sv.

Overige onderwerpen: Overzichtsbeschikking inzake beklag tegen beslagzaken

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlOM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op laptop onder klager t.z.v. verdenking van bezit kinderpornografie. Herhaald beslag op laptop.
Rb heeft beklag gegrond verklaard en teruggave van laptop aan klager gelast op grond dat laptop eerder in beslag is genomen, dat toen tegen inbeslagneming door klager klaagschrift is ingediend, en dat enkelvoudige raadkamer op 6 januari 2022 een nadien onherroepelijk geworden beslissing op klaagschrift heeft genomen waarbij teruggave van laptop aan klager is gelast.
V.zv. gegrondverklaring van beklag door Rb erop berust dat omstandigheid dat bij onherroepelijke beslissing van beklagrechter teruggave is gelast van inbeslaggenomen voorwerp, zonder meer eraan in de weg staat dat voorwerp daarna opnieuw in beslag wordt genomen, heeft Rb blijk gegeven van onjuiste rechtsopvatting. Opnieuw in beslag nemen van voorwerp kan onder meer worden toegestaan op grond van omstandigheid die ten tijde van beslissing tot teruggave niet bekend was en redelijkerwijs niet bekend kon zijn.
V.zv. Rb dit niet heeft miskend, is beslissing niet zonder meer begrijpelijk, in aanmerking genomen dat door OvJ bij behandeling van klaagschrift naar voren is gebracht dat pas bij afronding van het onderzoek op 11 januari 2022 - en dus nadat op 6 januari 2022 beslissing van enkelvoudige raadkamer was genomen - naar voren is gekomen dat er kinderpornografisch materiaal op laptop staat.
Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel auteur, docent en theatermaker