Hoge Raad 9 april 2019

ECLI:NL:HR:2019:560

Datum: 09-04-2019

Onderwerp(en): Binnendringen

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Computervredebreuk, art. 138ab.1 Sr. Voltooid delict of poging? Onvoldoende bewijs van ‘binnendringen’ in een deel van een geautomatiseerd werk. De enkele omstandigheid dat verdachte blijkens b.m. m.b.v. een scan-programma de website van aangever op kwetsbaarheden heeft onderzocht, waarvan een aantal werd geblokkeerd en dat als gevolg daarvan ‘niet ondenkbaar is dat er een geslaagde aanval heeft plaatsgevonden’, volstaat daartoe niet. De vermelding in b.m. van aanvallen d.m.v. “cross site scripting” en “directory traversal”, waarvan de werking niet nader is toegelicht, maakt dat niet anders, in aanmerking genomen dat zonder nadere motivering, die ontbreekt, in het midden blijft of verdachte toegang heeft verworven door een technische ingreep of dat het bij een poging daartoe is gebleven. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: