Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Hoge Raad 9 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2022:1848 Hoge Raad 9 december 2022

ECLI:NL:HR:2022:1848

Datum: 09-12-2022

Onderwerp: Verrekening van vorderingen, Inning stil verpande vordering door pandgever, Surseance van betaling

Overige onderwerpen: Geschil over ontwikkeling van afslankbeugels

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bestuurdersaansprakelijkheid. Samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen en vergroten van markt voor afslankbeugel. Hof heeft geoordeeld dat vennootschap die afslankbeugel heeft ontwikkeld aansprakelijk is wegens toerekenbaar tekortschieten in contractuele verplichtingen en heeft haar bestuurder hoofdelijk aansprakelijk geacht. Aanvulling grondslagen van vordering; grenzen rechtsstrijd; verrassingsbeslissing?

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen