Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2018:20 Hoge Raad 9 januari 2018

ECLI:NL:HR:2018:20

Datum: 09-01-2018

Onderwerp: Openlijk

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Openlijke geweldpleging, art. 141 Sr. Levert geweldpleging in de aula van een school ”openlijk” geweld op? Het Hof heeft vastgesteld dat het geweld heeft plaatsgevonden in de aula van een school. Het kennelijk daarop gebaseerde oordeel van het Hof dat sprake is van "openlijk" geweld ex art. 141 Sr, is niet toereikend gemotiveerd. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het Hof in het midden heeft gelaten in hoeverre de desbetreffende ruimte in het schoolgebouw t.t.v. het tlgd. toegankelijk was voor personen die al dan niet in een relatie stonden tot de onderwijsinstelling, zodat ‘s Hofs kennelijke oordeel dat de openbare orde is aangerand, niet z.m. begrijpelijk is. Samenhang met 15/05370.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht