Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2024:1 Hoge Raad 9 januari 2024

ECLI:NL:HR:2024:1

Datum: 09-01-2024

Onderwerp: Kennelijke, eenvoudig te herstellen misslag

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlProfijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. Toerekening w.v.v. aan betrokkene.
Heeft hof verzuimd w.v.v. pondsgewijs te verdelen over betrokkene en zijn mededader, zoals hof volgens zijn overwegingen wilde doen? Volgens zijn overwegingen heeft hof geoordeeld dat totaal w.v.v. pondspondsgewijs over betrokkene en zijn mededader zal worden verdeeld. Daarin ligt als oordeel van hof besloten dat van totaal w.v.v. van € 48.113 w.v.v. dat betrokkene heeft verkregen, wordt geschat op € 24.056. Gelet daarop moet worden aangenomen dat hof als gevolg van kennelijke misslag het totale w.v.v. uitsluitend aan betrokkene heeft toegerekend. HR zal zaak zelf afdoen door bedrag van geschat w.v.v. te verminderen tot € 24.056. Bij vaststelling van betalingsverplichting zal HR ook acht slaan op de door hof toegepaste matiging van betalingsverplichting met 10% i.v.m. overschrijding van redelijke termijn in hoger beroep.
HR merkt op dat kennelijke misslag als deze zich bij uitstek leent voor herstel door hof zelf. Het gaat immers om onmiddellijk kenbare fout die zich voor eenvoudig herstel leent door rechters die op zaak hebben gezeten overeenkomstig HR:2010:BJ7243 en HR:2012:BW1478. Deze wijze van herstel verdient voorkeur, omdat daardoor op korte termijn en op eenvoudige wijze ondubbelzinnig duidelijkheid komt te bestaan over voor tenuitvoerlegging vatbare beslissing. Wanneer in zo’n geval zekerheidshalve (naast het doen van het verzoek om een herstelarrest) ook cassatieberoep is ingesteld, kan dat beroep worden ingetrokken zodra herstelarrest is gewezen.
HR vermindert schatting w.v.v. en opgelegde betalingsverplichting. CAG (strekking): vermindering opgelegde betalingsverplichtingen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)