Parket bij de Hoge Raad 9 februari 2021

ECLI:NL:PHR:2021:114

Datum: 09-02-2021

Onderwerp(en): Begin van uitvoering

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Conclusie AG. Medeplegen van poging bevrijding gevangene (art. 45 jo. 191 Sr), van voorbereiding van kaping van een helikopter (art. 46 jo. 385a Sr) en van het voorhanden hebben van wapens en munitie (art. 26.1 WWM, meermalen gepleegd). Heeft het hof uit de vaststellingen kunnen afleiden dat sprake was van een begin van uitvoering a.b.i. art. 45 Sr van het delict van art. 191 Sr? De AG wijdt algemene beschouwingen aan de rechtspraak van de Hoge Raad over begin van uitvoering. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep. Samenhang met 20/00997, 20/00934, 20/00928, 20/01090, 20/00995, 20/01007, 20/01082 en 20/01095.

Up-to-date blijven over Parket bij de Hoge Raad 9 februari 2021

Spreker(s)

prof.-mr.-Dirk-Herman-de-Jong.jpg
prof. mr. Dirk Herman de Jong

emeritus hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk profiel