Rechtbank Noord-Nederland 17 februari 2020

ECLI:NL:RBNHO:2020:1036

Datum: 17-02-2020

Onderwerp(en): De i grond

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Niet gebleken van verwijtbaar handelen, disfunctioneren en ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Ook beroep op cumulatiegrond slaagt niet. Deze grond is niet afzonderlijk toegelicht. Bovendien geen bijna voldragen ontslaggrond.

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden, raadsheer gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Ellenkopie.jpg
mr. Ellen de Groot

kantonrechter Rechtbank Gelderland (locatie Arnhem), tevens raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: