Rechtbank Rotterdam 3 maart 2016

ECLI:NL:RBROT:2016:1666

Datum: 03-03-2016

Onderwerp(en): Bewaarplichten

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht, Verbintenissenrecht, Sportrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, ICT-recht, Insolventierecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Letselschaderecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Omgevingsrecht, Gezondheidsrecht, Onderwijsrecht, Onteigeningsrecht, Agrarisch recht, Tuchtrecht, Cassatie, Economisch ordeningsrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Strafrecht, Aanbestedingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Belastingrecht, Slachtofferrecht, Bestuursrecht, Vastgoedrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht, Privacy recht, Informatierecht

BC, bestuurlijke boete, beleid ten aanzien van Bpr en Wwft door onderneming niet op orde, beleid voorzag niet in systematische toetsing integriteitsrisico’s, niet voldoende clientonderzoek, geen tijdige melding bij FIU, geen aanleiding voor verdere matiging bestuurlijke boete wegens kosten voor naleving van wet- en regelgeving

Spreker(s)