Leergang burgerlijk procesrecht

PO punt(en): 34

Kosten: € 1750,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

woensdag 07-07-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

woensdag 07-07-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Toon alle onderdelen (scroll naar programma)

Locatie: Kasteel Waardenburg

Locatie: St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

De leergang burgerlijk procesrecht is bedoeld voor advocaten die hun procesrechtelijke kennis willen verdiepen. Alle belangrijke thema’s zullen aan bod komen.

De leergang is van het allerhoogste niveau, blijft praktisch ingestoken en dus bij uitstek relevant voor de (dagelijkse) rechtspraktijk. De sprekers zijn geselecteerd op academische kwaliteit en op kennis van de praktijk. We hebben gekozen voor veel sprekers uit de rechterlijke macht. Daar komt immers het procesrecht tot volle ontwikkeling en ontplooiing. De groepsgrootte wordt beperkt tot maximaal 28 deelnemers. Uw participatie (een kritische houding)  wordt gewaardeerd, alsook de bereidheid om de discussie met de inleider aan te gaan. 

“Gelijk hebben, is nog geen gelijk krijgen”.

Aanmelden

Programma

5 belangrijke uitspraken in de eerste aanleg (webinar)

mr. Tjalle Hidma | mr. Petra de Bruin

woensdag 07-07-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

 • Bewijsrechtelijke implicaties van de zgn. "omkeringsregel" 
  HR 24/12/1999, NJ 2000/428, ECLI:NL:HR:1999:AA4007 (Gouda/Lutz)
 • Al dan niet nadere bewijslevering na levering tegenbewijs t.a.v. zelfde feitencomplex?
  HR 26/4/2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ8766 (Bruscom)
 • Do's en dont's rond schriftelijke getuigenverklaringen
  HR 23/12/2016, ECLI:NL:HR:2016:2986.
 • Taak van de KG-rechter
  HR 24/2/2006, ECLI:NL:HR:2006:AU7508 (Technip)
 • 'Onomkeerbaarheid' van KG-uitspraak
  HR 25/10/2013, NJ 2015/178, ECLI:NL:HR:2013:1036 (Vuurkorf)

Lees meer

sluiten -

meer info +

5 belangrijkste uitspraken in het beslagrecht (webinar)

mr. Tjalle Hidma | mr. Petra de Bruin

woensdag 07-07-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

 • ECLI:NL:HR:2011:BO96E75, artikel 21 Rv
 • ECLI:NL:HR:2015:1074, opheffen beslag
 • ECLI:NL:HR:2018:650, mondelinge uitspraak
 • ECLI:NL:HR:2019:2026, executiegeschil
 • ECLI:NL:HR:2020:806, afstemmingsregel

Lees meer

sluiten -

meer info +

5 belangrijke uitspraken in het bewijsrecht (webinar)

prof. mr. Daan Asser | prof. mr. Gert van Rijssen

donderdag 22-07-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Eigen werkplek

5 belangrijke uitspraken in het hoger beroep (webinar)

prof. mr. Daan Asser | prof. mr. Gert van Rijssen

donderdag 22-07-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Eigen werkplek

Dagvaarding en comparitie (klassikaal)

prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

dinsdag 14-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

 • Innovaties in de rechtspleging
 • Spoedwet KEI
 • Stelplicht
 • Informatieplicht
 • Indienen van producties
 • Grenzen van de rechtsstrijd
 • Mondelinge behandeling
 • Proces-verbaal
 • Mondeling vonnis

sluiten -

meer info +

Kort geding (klassikaal)

mr. Tjalle Hidma

dinsdag 26-10-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

 • Maatschappelijke betekenis Kort Geding
 • Wettelijk kader 
 • Procesreglement Kort Geding
 • De (lengte van de) polsstok van de Kort Geding-rechter
 • Spoedeisendheid en ‘turbo-spoed’
 • Stelplicht/bewijslast in Kort Geding
 • De verhouding tot de bodemzaak
 • De zgn. 'afstemmingsregel'
 • Kostenveroordeling als de zaak voor de zitting wordt ingetrokken
 • Dwangsom-problematiek
 • Executieperikelen.

sluiten -

meer info +

Beslag en executie (klassikaal)

mr. Petra de Bruin

maandag 15-11-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

 • Conservatoir beslag verzoeken, leggen en (doen) opheffen
  - Inrichting van een beslagrekest
  - De behandeling van een beslagrekest, vragen van de voorzieningenrechter
  - Toe- en afwijzing van een beslagverzoek
  - Leggen van conservatoir en fouten die daarbij gemaakt kunnen worden
  - Opheffen van een conservatoir beslag: procedures en gronden
 • Executoriaal beslag leggen en (doen) opheffen
  - Wanneer wordt/is een beslag executoriaal?
  - Executiegeschillen: welke rechter, gronden, het deurwaardersrenvooi
 • Dwangsomgeschillen
  - Bevoegde rechter
  - Gronden
 • Actualiteiten beslag- en executierecht: recente jurisprudentie, wetgeving en literatuur

sluiten -

meer info +

Bewijsrecht (klassikaal)

mr. Tjalle Hidma | prof. mr. Daan Asser

donderdag 02-12-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

 • Stelplicht en bewijslast
 • Klachtplicht
 • Verzwaarde motiveringsplicht
 • Feitelijke- en wettelijke vermoedens
 • Bewijswaardering
 • Inrichting van civiele procedure
 • Voorlopig oordeel
 • Wraking
 • Producties
 • Grenzen aan bewijslevering

sluiten -

meer info +

Hoger beroep (klassikaal)

prof. mr. Gert van Rijssen

maandag 17-01-2022 | 10:00 uur - 17:15 uur

Kasteel Waardenburg

 • Grievenstelsel
 • Incidenteel appel
 • Devolutieve werking

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar burgerlijk procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Petra-de-Bruin.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Recensies