Leergang burgerlijk procesrecht

PO punt(en): 34

Locatie: Eigen werkplek

Locatie: Kasteel Waardenburg

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

De leergang burgerlijk procesrecht is bedoeld voor advocaten die hun procesrechtelijke kennis willen verdiepen. Alle belangrijke thema’s zullen aan bod komen.

De leergang is van het allerhoogste niveau, blijft praktisch ingestoken en dus bij uitstek relevant voor de (dagelijkse) rechtspraktijk. De sprekers zijn geselecteerd op academische kwaliteit en op kennis van de praktijk. We hebben gekozen voor veel sprekers uit de rechterlijke macht. Daar komt immers het procesrecht tot volle ontwikkeling en ontplooiing. De groepsgrootte wordt beperkt tot maximaal 28 deelnemers. Uw participatie (een kritische houding)  wordt gewaardeerd, alsook de bereidheid om de discussie met de inleider aan te gaan. 

“Gelijk hebben, is nog geen gelijk krijgen”.

Op de hoogte blijven over Leergang burgerlijk procesrecht

Programma

5 belangrijke uitspraken in de eerste aanleg (webinar)

mr. Tjalle Hidma | mr. Petra de Bruin

woensdag 07-07-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

Juli 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 24 december 1999 | Een misleidend etiket
 • Annotatie: Hoge Raad 23 november 2012 | De ‘omkeringsregel’ geduid
 • Annotatie: Hoge Raad 26 april 2013 | Nadere bewijslevering na levering tegenbewijs?
 • Annotatie: Hoge Raad 12 maart 2021 | Heropening van getuigenverhoor
 • Annotatie: Hoge Raad 23 december 2016 | Over geloofwaardige verklaringen
 • Annotatie: Hoge Raad 17 juli 2020 | Bewijsaanbod en prognose
 • Annotatie: Hoge Raad 24 februari 2006 | Taak van KG - rechter
 • Annotatie: Hoge Raad 25 oktober 2013 | ‘Onomkeerbaarheid’ van KG - uitspraak

Lees meer

sluiten -

meer info +

5 belangrijkste uitspraken in het beslagrecht (webinar)

mr. Petra de Bruin | mr. Tjalle Hidma

woensdag 07-07-2021 | 11:30 uur - 12:30 uur

Juli 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 25 maart 2011 | De waarheidsplicht van art. 21 Rv
 • Annotatie: Hoge Raad 14 april 2014 | Beoordeling aannemelijkheid van de gestelde vordering; nieuwe grondslag die niet in het beslagrekest is genoemd.
 • Annotatie: Hoge Raad 20 april 2018 | Diverse regels voor mondelinge uitspraken.
 • Annotatie: Hoge Raad 20 maart 2019 | Maatstaf: misbruik van bevoegdheid op de gronden genoemd in HR 22 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4575 (Ritzen/Hoekstra) of ruimere belangenafweging?
 • Annotatie: Hoge Raad 20 april 2020 | Afstemming kortgedinguitspraak op uitspraak bodemprocedure

Lees meer

sluiten -

meer info +

Dagvaarding en comparitie (klassikaal)

prof. mr. Margreet Ahsmann

dinsdag 14-09-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

September 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Innovaties in het procesrecht
 • Duur van procedure
 • Doorlooptijden
 • Tijdige rechtspraak
 • Doorlooptijden in beweging
 • Initiatieven
 • Huis van het recht
 • Besluit: afwijkende regels
 • Spoedwetgeving afschaffing KEI
 • Overgangsperiode
 • Informeren stellen en betwisten
 • Procesbeginselen
 • Rechtsgevolg en stelplicht
 • Informeren en stellen
 • Omvang stelplicht
 • Vereisten stelplicht
 • Informatieplicht
 • Waarheidsplicht
 • Preprocessueel: art. 21 lid 2
 • Indienen producties
 • Wegwijsplicht
 • Feiten en verweer
 • Wanneer staan feiten vast
 • Rechtsfeiten
 • Feiten art. 149 Rv
 • Rechtsgronden
 • Mondelinge behandeling
 • Comparitie
 • Mondelinge behandeling
 • Vonnis met zittingsagenda

Lees meer

sluiten -

meer info +

5 belangrijke uitspraken in het bewijsrecht (webinar)

prof. mr. Daan Asser | prof. mr. Gert van Rijssen

dinsdag 14-09-2021 | 10:15 uur - 11:15 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Overzicht uitspraken: Overzicht
 • Annotatie: Hoge Raad 29 maart 2019 | Recht op bewijs
 • Annotatie: Hoge Raad 12 april 2019 | Bewijslastverdeling negatieve verklaring voor recht
 • Annotatie: 19 juli 2019 | Het wettelijk vermoeden van art. 6:177a BW

Lees meer

sluiten -

meer info +

5 belangrijke uitspraken in het hoger beroep (webinar)

prof. mr. Daan Asser | prof. mr. Gert van Rijssen

dinsdag 14-09-2021 | 09:00 uur - 10:00 uur

September 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Annotatie: Hoge Raad 10 maart 2017 | Wie is mijn wederpartij
 • Overzicht uitspraken: Mondelinge behandeling

Lees meer

sluiten -

meer info +

Kort geding (klassikaal)

mr. Tjalle Hidma

dinsdag 26-10-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

Oktober 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • ‘Kenmerken’ KG: feit of fictie
 • Kernwaarden’ KG
 • De ‘plaats’ van KG anno 2021
 • Gereedschapskist van (KG-)rechter
 • Hedendaagse (tegenstrijdige) trends
 • Waarheids-en aanwijsplicht
 • Pre-processuele bewijsgaring
 • Exit lijdelijkheid
 • Schuivende panelen
 • Regie móet en regie kán
 • (Voorlopig) oordeel ter zitting
 • Relevante jurisprudentie
 • Maatschappelijke betekenis
 • Verhouding tot bodemprocedure
 • Spoedeisendheid
 • Procesrecht KG-’klassiekers’
 • Opheffing beslag ex art. 705 Rv
 • Executie-en dwangsom -perikelen
 • De 7 geboden in KG voor advocaten

Lees meer

sluiten -

meer info +

Beslag en executie (klassikaal)

mr. Petra de Bruin

maandag 15-11-2021 | 10:00 uur - 17:15 uur

November 2021

Kasteel Waardenburg

Onderwerpen

 • Conservatoir beslag verzoeken, leggen en (doen) opheffen
  - Inrichting van een beslagrekest
  - De behandeling van een beslagrekest, vragen van de voorzieningenrechter
  - Toe- en afwijzing van een beslagverzoek
  - Leggen van conservatoir en fouten die daarbij gemaakt kunnen worden
  - Opheffen van een conservatoir beslag: procedures en gronden
 • Executoriaal beslag leggen en (doen) opheffen
  - Wanneer wordt/is een beslag executoriaal?
  - Executiegeschillen: welke rechter, gronden, het deurwaardersrenvooi
 • Dwangsomgeschillen
  - Bevoegde rechter
  - Gronden
 • Actualiteiten beslag- en executierecht: recente jurisprudentie, wetgeving en literatuur

Lees meer

sluiten -

meer info +

Civiel bewijsrecht | Civiel bewijsrecht | Motivering verwijzingshof | Onmid... (webinar)

mr. Tjalle Hidma | prof. mr. Daan Asser

donderdag 02-12-2021 | 10:00 uur - 12:00 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • `Voorproef' en `decor'
 • Recht is ordening
 • Motivering verwijzingshof
 • Bewijsrecht anno nu
 • Tegenstrijdige trends anno nu
 • Onmiddellijkheidsbeginsel
 • Aanwijs - en waarheidsplicht
 • Een (voorlopig) oordeel ter zitting
 • Exit lijdelijkheid
 • Schuivende panelen
 • Regie
 • Onderscheid stel - en bewijsfase
 • Stelplicht als ‘rolverdeling’
 • Bewijslastverdeling
 • De omvang van het bewijsrisico

sluiten -

meer info +

Civiel bewijsrecht | Verdeling van het bewijsrisico | Bewijzen als normatie... (webinar)

prof. mr. Daan Asser | mr. Tjalle Hidma

donderdag 02-12-2021 | 12:15 uur - 13:15 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • De omvang van het bewijsrisico
 • Bewijzen als normatieve activiteit
 • Verdeling van het bewijsrisico
 • Bewijsrisico en tegenbewijs

sluiten -

meer info +

Civiel bewijsrecht | Bewijsaanbod | Grenzen aan bewijslevering | Moderniser... (webinar)

prof. mr. Daan Asser | mr. Tjalle Hidma

donderdag 02-12-2021 | 14:00 uur - 16:00 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Verweer
 • Overzicht uitspraken: Bewijsaanbod
 • Overzicht uitspraken: Grenzen aan bewijslevering
 • Modernisering Bewijsrecht

sluiten -

meer info +

Civiel bewijsrecht | Modernisering Bewijsrecht | Bewijswaardering | Akte – ... (webinar)

prof. mr. Daan Asser | mr. Tjalle Hidma

donderdag 02-12-2021 | 16:15 uur - 17:15 uur

December 2021

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Modernisering Bewijsrecht
 • Bewijswaardering
 • Akte - bewijs
 • Overzicht uitspraken: Uitleg-problematiek
 • Kwijting en kwijtschelding

sluiten -

meer info +

Hoger beroep | deel 1 (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

maandag 17-01-2022 | 10:00 uur - 12:00 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Bewijsaanbod
 • Toegang
 • Soort uitspraak
 • Partijperikelen

sluiten -

meer info +

Hoger beroep | deel 2 (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

maandag 17-01-2022 | 12:45 uur - 14:45 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Tussentijds hoger beroep
 • Mondelinge behandeling

sluiten -

meer info +

Hoger beroep | deel 3 (webinar)

prof. mr. Gert van Rijssen

maandag 17-01-2022 | 15:00 uur - 17:00 uur

Januari 2022

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Grievenstelsel
 • Twee conclusie-regel
 • Lostverbonden procedures

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

Margreet-Ahsmann.jpg
prof. mr. Margreet Ahsmann

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Daan-Asser.jpg
prof. mr. Daan Asser

emeritus hoogleraar Universiteit Leiden

Bekijk profiel
mr.-Petra-de-Bruin.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter A Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel
Tjalle-Hidma.jpg
mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland, oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

Bekijk profiel
Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Jurisprudentie

Recensies