On Demand Webinar

Opname maart 2022

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Basis

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierechtOnderwerpen

  1. Werking beschikking
  2. Proceskosten
  3. Voorlopige voorzieningen
  4. Provisionele voorziening ex art. 223 Rv
  5. Procespositie minderjarige
  6. Horen van kinderen
  7. Bijzondere curator
Werkwijze Jurisprudentie