Procesrecht | Werking beschikking | Proceskosten | Voorlopige voorzieningen

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Werking beschikking
  2. Proceskosten
  3. Voorlopige voorzieningen
  4. Provisionele voorziening ex art. 223 Rv
  5. Procespositie minderjarige
  6. Horen van kinderen
  7. Bijzondere curator

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie