Hoge Raad 31 augustus 2018

ECLI:NL:HR:2018:1414

Datum: 31-08-2018

Onderwerp(en): Verhouding

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 261 Rv., Art. 821 Rv., Art. 821 lid 1 Rv., Art. 822 lid 1 sub e Rv., Art. 826 lid 1 Rv., Art. 7:266 lid 5 BW, Art. 1:253p BW, Art. 1:157 BW, Art. 824 lid 1 Rv., Art. 824 lid 2 Rv., Art. 401a lid 1 Rv., Art. 337 lid 1 Rv., Art. 822 lid 1 Rv., Art. 822 Rv., Art. 823 Rv., Art. 824 Rv., Art. 825 Rv., Art. 826 Rv., Art. 223 Rv.

Cassatie in het belang der wet. Familieprocesrecht. Alimentatie. Laat de bijzondere regeling voor voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure (art. 821-826 Rv) ruimte voor het vaststellen van een voorlopige onderhoudsbijdrage voor de duur van het hoger beroep op de voet van art. 223 Rv wanneer de mogelijkheid daartoe op grond van de art. 821-826 Rv ontbreekt?

Spreker(s)

mr.-A.V.T.-de-Bie-image.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
drs.-G.M.M.-de-Boer-image.jpg
drs. Gerda de Boer

Zelfstandig praktiserend orthopedagoog, MfN registermediator en Forensisch Mediator

Bekijk profiel
prof.-dr.-mr.-L.M.-Coenraad-image.jpg
prof. dr. mr. L.M. Coenraad

Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing, VU en familierechter, rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel