Hoge Raad 31 augustus 2018

ECLI:NL:HR:2018:1414

Datum: 31-08-2018

Onderwerp(en): Provisionele voorziening ex art. 223 Rv

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 261 Rv., Art. 821 Rv., Art. 822 Rv., Art. 823 Rv., Art. 824 Rv., Art. 825 Rv., Art. 826 Rv., Art. 223 Rv., Art. 821 lid 1 Rv., Art. 822 lid 1 sub e Rv., Art. 826 lid 1 Rv., Art. 7:266 lid 5 BW, Art. 1:253p BW, Art. 1:157 BW, Art. 824 lid 1 Rv., Art. 824 lid 2 Rv., Art. 401a lid 1 Rv., Art. 337 lid 1 Rv., Art. 822 lid 1 Rv.

Cassatie in het belang der wet. Familieprocesrecht. Alimentatie. Laat de bijzondere regeling voor voorlopige voorzieningen tijdens de scheidingsprocedure (art. 821-826 Rv) ruimte voor het vaststellen van een voorlopige onderhoudsbijdrage voor de duur van het hoger beroep op de voet van art. 223 Rv wanneer de mogelijkheid daartoe op grond van de art. 821-826 Rv ontbreekt?

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: