Raad van State 24 januari 2013

ECLI:NL:RVS:2013:BZ0483

Datum: 24-01-2013

Onderwerp(en): Wettelijk kader

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht, Strafrecht

[…] met de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Dublin [op 1 september 1997 is] het zelfstandig vertrek of de verwijdering van de asielzoeker naar de voor de behandeling van zijn asielverzoek verantwoordelijke lidstaat niet meer geregeld in art. 23 van de SUO. […]. De op 1 september 2003 in werking getreden opvolger van deze Overeenkomst, de Verordening, heeft hierin geen wijziging gebracht. […]. Volgens art. 21 van de Terugkeerrichtlijn komt deze richtlijn in de plaats van de voorschriften van art. 23 van de SUO. Voormeld art. 23 is sinds 1 september 1997 niet meer van toepassing op het vertrek of de verwijdering naar een andere lidstaat van een onderdaan van een derde land die illegaal in een lidstaat verblijft en vanwege een asielverzoek waarop nog niet is beslist toestemming heeft om in die andere lidstaat te verblijven. Hieruit moet worden afgeleid dat ook art. 6, lid 2 van de Terugkeerrichtlijn niet op zodanig vertrek of verwijdering van toepassing is.

Spreker(s)

mr.-Aniel-Pahladsingh.jpg
mr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW, EU recht en Internationaal recht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: