Rechtbank Midden-Nederland 19 april 2022

ECLI:NL:RBMNE:2022:1586

Datum: 19-04-2022

Onderwerp(en): Werkgever heeft steken laten vallen tijdens re-integratietraject

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Verzoek toekenning billijke vergoeding ex artikel 7:682 lid 1 aanhef en onderdeel c BW afgewezen. Werkgever heeft wel steken laten vallen tijdens de re-integratie, maar dit is niet te kwalificeren als ernstig verwijtbaar. Onvoldoende is onderbouwd dat werkgever haar re-integratieverplichtingen ernstig heeft veronachtzaamd en dat dit tot beëindiging van het dienstverband zou hebben geleid. (ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2022:1585 (tussenbeschikking))

Spreker(s)

Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: