Veroordeling door de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen, van een inmiddels 21-jarige man uit Arnhem wegens het medeplegen van een poging tot overval op een snackbar, kort voor sluitingstijd, in april 2020 in Oosterbeek. Toepassing van jeugdstrafrecht. Opgelegd wordt een deels voorwaardelijke jeugddetentie van 130 dagen waarvan 120 dagen voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest. Aan de voorwaardelijke veroordeling zijn bijzondere voorwaarden verbonden. De proeftijd bedraagt 2 jaar. Daarnaast is een taakstraf voor de duur van 140 uur, subsidiair 70 dagen vervangende jeugddetentie opgelegd. Ook moet de man samen met zijn mededaders € 536,40 aan materiële schade aan de snackbar vergoeden en € 900,- immateriële schadevergoeding betalen aan een van medewerkers van de snackbar.

Spreker(s)