Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 26 maart 2024 Hoge Raad 15 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2013:BY6108 Hoge Raad 19 april 2013

ECLI:NL:HR:2013:BY6108

Datum: 19-04-2013

Uitspraak naam: Eiser/Tideman

Onderwerp: Geen verjaring van niet opeisbare vorderingen, Vorderingen die zijn ontstaan tijdens of na een faillissement

Overige onderwerpen: Bodemvoorrecht fiscus en Bestuurdersaansprakelijkheid, Boedelschuld, Is de verplichting van de huurder om schade aan gehuurde bij einde huur te herstellen/te vergoeden een boedelschuld, Toepasselijkheid van art. 23 Fw, boedelschuld, fixatiebeginsel , Uitoefening in faillissement, Voorgeschreven Jurisprudentie ECLI:NL:HR:2013:BY6108 (Eiser/ Tideman ) ECLI:NL:RBROT:2022:1041 ACLI:NL:HR:1998:ZC2690 (Aerts/ABN AMRO), Voorgeschreven Jurisprudentie ECLI:NL:HR:2014:319 ECLI:NL:HR:1995:ZC1641 (Mulder q.q./CLBN) ECLI:NL:PHR:2015:1975ECLI:NL:HR:2013:BY6108ECLI:NL:HR:2012:BU3784

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl


Schadevordering verhuurder na opzegging bedrijfsruimtehuur door curator van failliete huurder, opleveringsverplichting, art. 7:224 BW. Niet-nakoming wederkerige overeenkomst na faillissement, bevoegdheid curator, art. 37 Fw, concurrente vordering, art. 37a Fw, paritas-beginsel. Uitzonderingen, huurpenningen na faillissement, onbevoegde opzegging of handelen in strijd met door curator na te leven verbintenis, Hoge Raad komt terug van ‘toedoencriterium’ (HR 28 september 1990, LJN AD1243, NJ 1991/305). Ontruimingsverplichting als boedelschuld (HR 9 juni 2006, LJN AV9234, NJ 2007/21) , art. 39 Fw.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Dennis Faber

senior adviser Clifford Chance LLP hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen lid dagelijks bestuur onderzoekcentrum onderneming & recht Radboud Universiteit Nijmegen

mr. Emil Verheul

universitair docent Rijksuniversiteit Groningen universitair docent privaatrecht