Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:85 Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 februari 2022.

ECLI:EU:C:2022:85

Datum: 10-02-2022

Onderwerp: Gelijke behandeling

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 februari 2022.XXXX tegen HR Rail SA.Verzoek van de Raad van State (België) om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2000/78/EG – Gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van discriminatie op grond van handicap – Ontslag van een werknemer die definitief niet langer in staat is om de essentiële taken van zijn functie te vervullen – Personeelslid dat in het kader van zijn indienstneming een proeftijd doorloopt – Artikel 5 – Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap – Verplichting tot aanstelling in een andere functie – Toegelaten op voorwaarde dat dit voor de werkgever geen onevenredige belasting vormt.Zaak C-485/20.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden