Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2011:BP8821 Hoge Raad 12 juli 2011

ECLI:NL:HR:2011:BP8821

Datum: 12-07-2011

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Contra-expertiserapport en Wet deskundige in strafzaken. Het WvSv voorziet op diverse plaatsen in een mogelijkheid voor de verdachte aan de Officier van Justitie of de rechter(-commissaris) te verzoeken een deskundige te benoemen voor het verrichten van (tegen) onderzoek. Voorts kan de verdachte op eigen initiatief opdracht geven tot het uitvoeren van een onderzoek en die resultaten in het geding brengen. De bevoegdheid van de Officier van Justitie om een deskundige te benoemen is door de invoering van de Wet deskundige in strafzaken beperkt tot de deskundigen die zijn opgenomen in het landelijk register van vaste gerechtelijke deskundigen. Aan de vrijheid van de verdachte om de resultaten van op diens eigen initiatief uitgevoerd onderzoek in het geding te brengen, heeft de Wet deskundige in strafzaken geen verandering gebracht. Het staat de verdachte dus nog steeds vrij een dergelijk onderzoeksrapport in het geding te brengen. Het is evenwel aan de rechter om bij de beantwoording van de vragen van art. 348 en 350 Sv te beoordelen welke betekenis toekomt aan zo een rapport, waarbij onder meer de deskundigheid van de opsteller m.b.t. de aan zijn oordeel onderworpen vragen van belang kan zijn. Ook hierin heeft de Wet deskundige in strafzaken geen verandering gebracht.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Job Knoester

advocaat Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten