Hoge Raad 14 december 2018

ECLI:NL:HR:2018:2305

Datum: 14-12-2018

Uitspraak naam: Botobe

Onderwerp(en): Aanzegging of opzegging

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht, Arbeidsrecht

Wetsartikelen: Art. 7:673 lid 2 BW, Art. 7:673 lid 1 BW, Art. 7:686a lid 4 BW, Art. 7:673d BW, Art. 7:673a BW, Art. 7:673b BW, Art. 7:673c BW, Art. 282 lid 4 Rv.

Arbeidsrecht. Transitievergoeding, art. 7:673 lid 1 BW. Regeling UWV ontslagprocedure, art. 8 lid 1. Overbruggingsregeling, art. 7:673d BW. Is vervaltermijn van art. 7:686a lid 4, onder b, BW ook van toepassing bij beroep op overbruggingsregeling in reactie op verzoek tot toekenning transitievergoeding? Verweer of zelfstandig verzoek op grond art. 282 lid 4 Rv. Toepassing bij art. 7:673a BW, art. 7:673b BW en art. 7:673c BW. Ambtshalve toepassing; is vervaltermijn van openbare orde?

Spreker(s)

web3.jpg
mr. Herman van der Meer

raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel
Tijn-van-Osch.jpg
mr. Tijn van Osch

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel
mr.-Tjarda-Pieters.jpg
mr. Tjarda Pieters

raadsheer Gerechtshof Amsterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: