Hoge Raad 15 oktober 1996

ECLI:NL:HR:1996:ZD0139

Datum: 15-10-1996

Onderwerp(en): Niet iedere verkeershufter is meteen een misdadiger

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Ongeval met 5 doden; doodslag in het verkeer? Ontoereikend bewijs van voorwaardelijk opzet op de dood van de slachtoffers: rijgedrag duidt niet op tevens op de koop toe nemen van eigen overlijden. Sr art. 287; Sv art. 359.1 en 3; WVW art. 36; WVW 1994 art. 6. Gefaseerde inwerkingtreding van de Wet van 23 december 1992, Stb. 1993, 29 (Wet Terwee) niet in strijd met art. 26 IVBPR mede gelet op bestaande mogelijkheid om in een civiele procedure volledige schadevergoeding te vorderen, aldus HR. Sv art. 51a.

AvdR-TV (1)