Hoge Raad 19 oktober 2021

ECLI:NL:HR:2021:1419

Datum: 19-10-2021

Onderwerp(en): Hoger Beroep

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

(Poging tot) afpersing, meermalen gepleegd (art. 317 Sr), verkrachting (art. 242 Sr), brandstichting in cel (art. 157 Sr) en eenvoudige belediging van PI-medewerker (art. 266 Sr). TBS met dwangverpleging opgelegd. Beraadslaging in hoger beroep, art. 422.2 Sv. Heeft hof voldoende beraadslaagd n.a.v. onderzoek op eerdere inhoudelijke behandeling in h.b. (zaak is in h.b. 15 keer behandeld, waarvan 7 keer inhoudelijk), nu hof op die zitting door toenmalige raadsman van verdachte gevoerde verweren en ingenomen standpunten als niet gehandhaafd heeft beschouwd en (grotendeels) onbesproken heeft gelaten? Hof heeft overwogen (i) dat opvolgend raadsman in zijn pleidooi op latere tz. in h.b. alleen t.a.v. gevorderde tbs met dwangverpleging uitdrukkelijk heeft verwezen naar op eerdere tz. in h.b. door voormalige raadsman voorgedragen pleitnota, (ii) dat opvolgende raadsman voor het overige zelf verweer heeft gevoerd zonder zich uit te laten over verweren en standpunten van voormalige raadsman en (iii) dat hof die verweren en standpunten dan ook als niet gehandhaafd beschouwt. In deze overwegingen ligt als oordeel van hof besloten dat hof niet gehouden was om te responderen op verweren en standpunten van voormalige raadsman v.zv. opvolgend raadsman daar niet uitdrukkelijk naar had verwezen. Oordeel geeft niet blijk van onjuiste rechtsopvatting en is in licht van procesgang in h.b. niet onbegrijpelijk.

Volgt verwerping.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: