Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 12 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Hoge Raad 5 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2022:1895 Hoge Raad 20 december 2022

ECLI:NL:HR:2022:1895

Datum: 20-12-2022

Onderwerp: Vormverzuim

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

Vindplaats: Avdr.nlBedreiging (meermalen gepleegd), art. 285.1 Sr. Niet beslist op verweer van raadsman van verdachte dat feiten wegens psychische stoornis niet aan verdachte kunnen worden toegerekend en dat hij als gevolg daarvan moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Er is (gelet op inhoud van pleitnota van raadsman) in hoger beroep een verweer gevoerd waarop hof gelet op art. 358 en 359 Sv op straffe van nietigheid uitdrukkelijk een gemotiveerde beslissing had moeten geven. Nu zo’n beslissing in de door hof bevestigde uitspraak van Rb niet voorkomt, is middel in zoverre gegrond.
Volgt vernietiging en terugwijzing.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Tosca Urbanus

advocaat Jebbink Soeteman Advocaten