Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Hoge Raad 9 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:HR:2010:BK9654 Hoge Raad 26 maart 2010

ECLI:NL:HR:2010:BK9654

Datum: 26-03-2010

Onderwerp: Externe aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Insolventierecht

Vindplaats: Avdr.nl


Verbintenissenrecht. Aansprakelijkheid bestuurder voor schade als gevolg van door hem bewerkstelligd toerekenbaar tekortschieten in nakoming van overeenkomst door vennootschap. Schending contractuele verplichting toe te schrijven aan betalingsonwil. Vordering tot vergoeding van schade toewijsbaar hoewel vennootschap tot zekerheid voor de nakoming van verbintenis aan benadeelde een pandrecht heeft verleend. Mogelijkheid verhaal op verpand bedrag ex art. 3:246 BW laat vordering uit onrechtmatige daad jegens bestuurder onverlet. Schade; HR 1 maart 1957, NJ 1957, 303 op deze situatie niet van toepassing. Ongerechtvaardigde verrijking.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Carlijn van Dijk

advocaat-belastingkundige Jaeger Advocaten-belastingkundigen