Hoge Raad 4 oktober 2016

ECLI:NL:HR:2016:2247

Datum: 04-10-2016

Onderwerp(en): Art. 359a Sv.

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

OM-cassatie. Onrechtmatige fouillering, bewijsuitsluiting ex art. 359a Sv. De HR herhaalt ECLI:NL:HR:2013:BY5321. Het Hof heeft - in cassatie niet bestreden - geoordeeld dat het onderzoek aan de kleding van verdachte niet rechtmatig is geweest en dat hierdoor sprake is van een vormverzuim i.d.z.v. art. 359a Sv. Het oordeel van het Hof dat aan de onrechtmatige fouillering van verdachte het rechtsgevolg van bewijsuitsluiting moet worden verbonden, is echter niet toereikend gemotiveerd, reeds omdat van een op het geval toegesneden afweging van in aanmerking te nemen factoren geen blijk is gegeven.

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob Ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel, docent Universiteit Utrecht

Bekijk profiel
mr.-Gerlof-Meijer.jpg
mr. Gerlof Meijer

senior rechter Rechtbank Overijssel, auteur, docent en theatermaker

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: