Hoge Raad 8 februari 2013

ECLI:NL:HR:2013:BX7195

Datum: 08-02-2013

Onderwerp(en): Korte verjaringstermijn

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Beleggingsadviesrelatie. Onzorgvuldig handelen bank? Beroep bank op klachttermijn art. 6:89 BW; stelplicht en bewijslast; onderzoeksplicht cliënt?; maatstaf; alle relevante omstandigheden; bijzondere zorgplicht bank; verklaringen bank.

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Meryem Aksu

rechter Rechtbank Overijssel

Bekijk profiel
mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Hendrik Wammes

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: