Rechtbank Amsterdam 23 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 17 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RBDHA:2022:9543 Rechtbank Den Haag 15 september 2022

ECLI:NL:RBDHA:2022:9543

Datum: 15-09-2022

Onderwerp: Belanghebbende

Overige onderwerpen: Verzoeker, belanghebbende, informant

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Vindplaats: Avdr.nl


Benoeming bijzondere curator ex artikel 1:250 BW; aangelegenheden betreffende de verzorging en opvoeding en het vermogen van een minderjarige. De gecertificeerde instelling wordt ingevolge artikel 789 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aangemerkt als belanghebbende.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam docent Universiteit van Amsterdam