Online leergang vennootschapsrecht

PO punt(en): 30

Locatie: Eigen werkplek

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Insolventierecht

In deze online specialisatiecursus worden de belangrijkste thema’s van het vennootschapsrecht tot op het bot gefileerd. Een keur aan topsprekers gaat met u de diepte in op de onderwerpen die hen met name boeien, waarbij de wetenschappelijke benadering niet zal worden geschuwd. Tegelijkertijd zal de praktische bruikbaarheid van bestudering van de aangesneden onderwerpen groot zijn.

Bij de deelnemers in deze cursus wordt basiskennis van het vennootschapsrecht verondersteld aanwezig te zijn. Per bijeenkomst zal een beperkte hoeveelheid materiaal beschikbaar worden gesteld ter bestudering, zodat de deelnemers enigszins zijn ingelezen op de te behandelen onderwerpen.

Op de hoogte blijven over Online leergang vennootschapsrecht

Programma

Inleiding en actualiteiten ondernemingsrecht (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 04-09-2020 | 14:00 uur - 17:00 uur

September 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Welkom
 • Welkom

Lees meer

sluiten -

meer info +

Beschermingsmaatregelen bij beursvennootschappen (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz | prof. mr. Bas Steins Bisschop

vrijdag 11-09-2020 | 14:00 uur - 17:00 uur

September 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Welkom
 • Welkom
 • Welkom

Lees meer

sluiten -

meer info +

Tegenstrijdige belangen (webinar)

prof. mr. dr. Matthijs de Jongh | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 18-09-2020 | 14:00 uur - 17:00 uur

September 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Oud recht
 • HR 29 juni 2007, NJ2007/420 (Bruil)
 • Huidige wettelijk regeling
 • Het pettenprobleem
 • Het pettenprobleem
 • Onthoudingsregel bij beslissingen
 • Handelen zonder besluit
 • Handhaving bij handelsrechter
 • Aansprakelijkheid bij TB
 • Wederpartij in complot
 • Bestuur en toezicht
 • Bestuur en toezicht
 • De Ondernemingskamer
 • Kwalitatief tegenstrijdig belang

Lees meer

sluiten -

meer info +

De algemene vergadering (webinar)

mr. dr. Rogier Wolf | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 02-10-2020 | 14:00 uur - 17:00 uur

Oktober 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Besluitvorming
 • Nietige besluiten
 • Vernietigbare besluiten
 • Stemrechtloze aandelen
 • Participatiebewijzen
 • Certificering
 • Certificering aandachtspunten
 • Vergaderrecht
 • Voorkeursrecht op aandelen
 • Uitkering ex art. 2:216 BW
 • Overdraagbaarheid
 • Wijziging van de administratievoorwaarden
 • Fiscale resoluties
 • STAK
 • Werknemersparticipatie

Lees meer

sluiten -

meer info +

Leveraged buyouts (webinar)

mr. Herman Kaemingk

vrijdag 09-10-2020 | 14:00 uur - 17:00 uur

Oktober 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Wat is private equity?
 • Leveraged buyout?
 • Buyouts: het proces
 • Inleding
 • Effecten van leverage
 • Governance
 • Good & Bad Leaver clauses
 • Toezichtop het management
 • Exitclausules
 • PCM Uitgevers
 • Estro
 • Kenmerken LBO financiering
 • Achtergestelde aandeelhoudersleningen
 • Allocatie van verkoopopbrengsten: de “waterfall”

Lees meer

sluiten -

meer info +

Concernverhoudingen (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 23-10-2020 | 14:00 uur - 17:00 uur

Oktober 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Waardebepaling van ondernemingen (webinar)

prof. mr. Kid Schwarz | prof. dr. mr. Peter van der Zanden

vrijdag 30-10-2020 | 14:00 uur - 17:00 uur

Oktober 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Financiele verslaggeving
 • Betekenis betrokkenheid accountant
 • Basis van externe verslaggeving
 • Accounting concept
 • Bepaling winst door vermogensvergelijking
 • Accounting concept
 • Functie financiële verslaggeving bij waardering
 • Vraagstellingm.b.t. waardering
 • Combinatie intrinsieke waarde en rentabiliteitswaarde
 • Invloed normalisatie vermogensverhoudingen
 • Rentabiliteitswaarde bij normale interestdekkingsratio
 • Becijferingvermogenskostenvoet (WACC)
 • Rendementswaarde
 • Benchmark methode
 • Onderwerpen
 • Vooraf
 • BASIS ELEMENTEN WAARDERING VAN ONDERNEMINGENWaarde in het economisch verkeer 4
 • Waarde in economische verkeer
 • Economische waarde (om poen is ‘t al te doen)
 • Voorbeelden discontering I
 • Voorbeelden discontering II
 • Voorbeelden discontering III
 • Berekening waarde in het economisch verkeer
 • Hoe parameters te bepalen?
 • Samenhang kasstroomprognoses en financiële verslaggeving
 • Disconteringsvoet

Lees meer

sluiten -

meer info +

Corporate litigation (webinar)

mr. Gijs Makkink | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 06-11-2020 | 14:00 uur - 17:00 uur

November 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Praktisch procederen
  • Spoedzaken
  • Belanghebbenden
 • Capita selecta enquêterecht
 • Leidraad voor onderzoekers
 • Leidraad voor onderzoekers
 • Kosten van het onderzoek
 • Kenbaar maken van bezwaren
 • Complicaties
 • Complicaties
 • Informatieplicht in besloten verhoudingen
 • Onmiddellijke voorzieningen
  • Onmiddelijke voorzieningen
 • Geschillenregeling
  • Geschillenregeling

Lees meer

sluiten -

meer info +

Commercial mediation (webinar)

mr. Marting Brink | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 13-11-2020 | 14:00 uur - 17:00 uur

November 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

 • Commercial Mediation
 • Definitie
 • Conflict handteringsmodellen
 • Korobkin
 • Waar gaat mijn conflict over?
 • Juridisch
 • De-escalatie bedingen
 • Bindend advies
 • Ondernemingskamer
 • Onderhandelingstechnieken
 • Tactiek - Building Block
 • Batna
 • Bieding
 • Veel voorkomende misslagen
 • Onderzoekend onderhandelen
 • Miscellaneous
 • Onderhandelen met moeilijke mensen
 • Voorbeelden vanonderhandelingsstrategieën -
 • Distributief © Martin Brink
 • The Ackerman model

Lees meer

sluiten -

meer info +

Notarieel ondernemingsrecht (webinar)

prof. mr. Niek Zaman | prof. mr. Kid Schwarz

vrijdag 20-11-2020 | 14:00 uur - 17:00 uur

November 2020

Eigen werkplek

Onderwerpen

Lees meer

sluiten -

meer info +

Spreker(s)

mr.-ROUNDEL.jpg
mr. Marting Brink

advocaat Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat

Bekijk profiel
prof.-mr.-dr.-Matthijs-de-Jongh.jpg
prof. mr. dr. Matthijs de Jongh

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam

Bekijk profiel
mr_Gijs-Makkink.jpg
mr. Gijs Makkink

raadsheer en voorzitter Ondernemingskamer

Bekijk profiel
Goedgekeurd_Kit-Schwarz-01.jpg
prof. mr. Kid Schwarz

partner Baker Tilly, hoogleraar ondernemingsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, hoogleraar ondernemingsrecht Maastricht University

Bekijk profiel
Bas-Steins-Bisschop-800x600_02.jpg
prof. mr. Bas Steins Bisschop

adviseur UdinkSchepel Advocaten, bijzonder hoogleraar Corporate Law and Corporate Governance De Nyenrode Business Universiteit

Bekijk profiel
Rogier-Wolf.jpg
mr. dr. Rogier Wolf

advocaat en partner UdinkSchepel Advocaten, universitair docent Maastricht University, ondernemingsrecht

Bekijk profiel
Niek-Zamankopie.jpg
prof. mr. Niek Zaman

adviseur Loyens & Loeff, hoogleraar Notarieel onderneminsgrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Peter-van-der-Zandenkopie.jpg
prof. dr. mr. Peter van der Zanden

raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Jurisprudentie