AvdR specialisatieopleiding insolventierecht Online leergang IE Online leergang verbintenissenrecht Online leergang vennootschapsrecht Bekijk alles
Online cursus verkorte leergang ondernemingsrecht

Webinar

In deze leergang ondernemingsrecht zal het ondernemingsrecht in ruime zin onder de loep worden genomen. Hierbij worden recente jurisprudentie en wetgevingsinitiatieven meegenomen en zal er vooral oog zijn voor analyse van praktische problemen. Op deze manier wordt in vier cursussen de kennis op dit dynamisch terrein opgefrist, waarbij ook de basis niet zal worden geschuwd, en is de professioneel adviseur weer helemaal klaar voor de strijd.

Zoals eerder aangekondigd volgt de AvdR de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid rondom Covid-19 op. Om die reden hebben wij betreffende cursus nu omgezet in een online cursus. Uiteraard kunt u deze cursus ook on demand bekijken.
DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Op de hoogte blijven

Onderwerpen

 • Praktisch procederen
 • Capita selecta enquêterecht
 • Leidraad voor onderzoekers
 • Leidraad voor onderzoekers
 • Kosten van het onderzoek
 • Kenbaar maken van bezwaren
 • Complicaties
 • Informatieplicht in besloten verhoudingen
 • Onmiddellijke voorzieningen
 • Geschillenregeling
 • Wat is private equity?
 • Leveraged buyout?
 • Buyouts: het proces
 • Inleding
 • Effecten van leverage
 • Governance
 • Good & Bad Leaver clauses
 • Toezichtop het management
 • Exitclausules
 • PCM Uitgevers
 • Estro
 • Kenmerken LBO financiering
 • Achtergestelde aandeelhoudersleningen
 • Allocatie van verkoopopbrengsten: de “waterfall”
Spreker(s)

mr. Gijs Makkink

raadsheer en voorzitter Ondernemingskamer