Centrale Raad van Beroep 7 februari 2017

ECLI:NL:CRVB:2017:542

Datum: 07-02-2017

Onderwerp(en): Verblijfstatus Unieburger

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht

Intrekking bijstand in verband met niet langer geldige verblijfstitel EU-onderdaan. Het betoog dat appellang duurzaam verblijfsrecht heeft op grond van Unierecht slaagt niet. Het college mocht uitgaan van het besluit van de staatssecretaris, die het onrechtmatig verblijf heeft vastgesteld. tegen het besluit had appellant kunnen inbrengen dat hij duurzaam verblijfsrecht had.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: