Gerechtshof 10 december 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:4359

Datum: 10-12-2019

Onderwerp(en): Wanbeleid

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht

Wetsartikelen: Art 2:98c BW, Art. 2:8 BW, Art. 2:351 lid 1 BW

Ondernemingskamer; enquêteprocedure; verzoek faillissementscurator toegewezen; gegronde redenen voor twijfel aan een juist beleid of gang van zaken; onderzoek bevolen; benoeming onderzoekers