Hoge Raad 10 mei 2019

ECLI:NL:HR:2019:699

Datum: 10-05-2019

Onderwerp(en): Incidenten | verzoek 32 Rv van verwerende partij mogelijk

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 32 Rv

Procesrecht. Art. 32 Rv. Verzuim rechter om te beslissen over onderdeel van het gevorderde of verzochte. Mogelijkheid voor partij om rechter te verzoeken zijn uitspraak aan te vullen. Kan verzoek om aanvulling ook worden gedaan door de wederpartij?

Spreker(s)

mr.-A.V.T.-de-Bie-image.jpg
mr. A.V.T. de Bie

senior raadsheer gerechtshof Amsterdam, parttime docent privaatrecht Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel