Hoge Raad 14 april 2006

ECLI:NL:HR:2006:AU9722

Datum: 14-04-2006

Uitspraak naam: Beurspromovendi

Onderwerp(en): Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht

Geschil tussen een universiteit en een ambtenarenvakbond en beurspromovendi over de vraag of tussen de universiteit en de beurspromovendi een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW heeft bestaan of bestaat; gezagsverhouding, rechtsvermoeden als bedoeld in art. 7:610a BW, weerlegging; collectieve actie devolutieve werking van het hoger beroep; miskenning van een niet prijsgegeven ontvankelijkheidsverweer als bedoeld in art. 3:305a lid 2 BW; cassatie, incidenteel beroep, proceskostenveroordeling.

Spreker(s)

Wim-Wetzels.jpg
mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: