Hoge Raad 15 februari 2019

ECLI:NL:HR:2019:229

Datum: 15-02-2019

Uitspraak naam: KLM

Onderwerp(en): Vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht; Wwz. Reorganisatie; vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden (art. 7:669 lid 1 en lid 3, onder a BW). Afspiegelingsbeginsel (art. 11 Ontslagregeling). Beoordelingsmaatstaf voor uitwisselbaarheid vervallen functie en nieuw gecreëerde functie (art. 13 Ontslagregeling).

Spreker(s)

raf7-v2.png
mr. J. Meijer

landelijk Manager UWV WERKbedrijf

Bekijk profiel