Hoge Raad 21 februari 2020

ECLI:NL:HR:2020:320

Datum: 21-02-2020

Onderwerp(en): Geldigheid mondelinge uitspraak

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 81 lid 1 RO, Art. 30p lid 5 Rv., Art. 30p Rv.

Procesrecht. Jeugdrecht. Ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing. Mondelinge uitspraak. Wat zijn de gevolgen van overschrijding van de tweewekentermijn voor schriftelijke uitwerking (HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:650) voor de geldigheid van de mondelinge uitspraak?

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: