Hoge Raad 23 maart 2007

ECLI:NL:HR:2007:AZ3531

Datum: 23-03-2007

Onderwerp(en): Ingebrekestelling vereist

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Burgerlijk procesrecht

Verbintenissenrecht. Terugvordering door farmaceutisch bedrijf van aan apotheker – uit hoofde van een bij een afnameovereenkomst gesloten kredietovereenkomst – ter leen verstrekte gelden; afnameovereenkomst nietig wegens strijd met art. 81 EG?; verworpen beroep op rechtsverlies door niet-protesteren, strekking van art. 6:89 BW; verzuim zonder ingebrekestelling, mededeling van niet-nakoming?, strekking van art. 6:83 BW; vergoeding van buitengerechtelijke kosten (art. 6:96 lid 2, aanhef en onder c, BW), onbegrijpelijk oordeel.

Up-to-date blijven over Hoge Raad 23 maart 2007

Spreker(s)

mr-v2.-dr.-H.-Wammes-image.jpg
mr. dr. Hendrik Wammes

raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel