Hoge Raad 24 april 2020

ECLI:NL:HR:2020:808

Datum: 24-04-2020

Onderwerp(en): Huurprijs

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Wetsartikelen: Art. 7:259 BW, Art. 7:247 BW, Art.7:264 BW, Art. 7:259 lid 1 BW, Art. 7:259 lid 2 BW, Art. 7:259 lid 3 BW, Art. 7:249 lid 4 BW, Art. 7:265 BW, Art. 7:264 lid 1 BW

Huurrecht woonruimte. Mate van contractsvrijheid bij huur van geliberaliseerde woonruimte. Overeengekomen bedrag voor door huurder te betalen servicekosten en kosten VvE. Toetsing door de rechter? Uitleg van art. 7:259 BW. Niet redelijk voordeel (art. 7:264 BW).